Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ủy ban chứng khoán nhà nước
thị trường chứng khoán
(TBTCO) - Cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại Quốc hội (QH) vừa qua, nhiều đại biểu (ĐB) QH đồng tình giữ mô hình tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) như hiện nay, bởi thị trường đang hoạt động hiệu quả, thay vào đó cần tăng tính độc lập, tăng thẩm quyền cho ủy ban này.
Hoàng Quang Hàm
(TBTCO) - Nhìn vào mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, chức năng nhiệm vụ thì UBCKNN trực thuộc ai không phải là vấn đề cốt lõi, mà quan trọng là phải đảm bảo tính độc lập và quy định rõ trách nhiệm, trao đủ thẩm quyền, nguồn lực để cơ quan này có đủ năng lực quản lý, giám sát TTCK.
trần văn lâm
(TBTCO) - Đại biểu (ĐB) Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Giang) đề nghị cần trao cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh, để làm trong sạch thị trường, tăng uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế.
trần quang chiểu
(TBTCO) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Trần Quang Chiểu đã đưa ra 8 lý do cần tiếp tục duy trì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính như hiện nay và cho rằng, chỉ khi nào thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp cận được với thị trường hiện đại thì hãy độc lập.
đại biểu Vũ Thị Lưu Mai
(TBTCO) - Trong bối cảnh hiện nay, nên giữ quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Cần rà soát các quy định nhằm đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của UBCKNN và không cần thiết phải thành lập thêm một đầu mối thuộc Chính phủ.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Chiều 6/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). Với nhiều điểm mới, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước.
luật chứng khoán
(TBTCO) - Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến. Với nhiều nội dung mới đã được bổ sung, sửa đổi mang tính đột phá và kỳ vọng khi dự luật được ban hành sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong tương lai.
CK
(TBTCO) - Nguy cơ rửa tiền cũng như mức độ dễ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán được đánh giá ở mức trung bình, theo báo cáo kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố.
bộ trưởng đinh tiến dũng, luật chứng khoán
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí việc nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng (CTĐC) từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng; quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo.