Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban Tài chính ngân sách
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Các ý kiến, yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) liên quan đến những nội dung về xoá nợ thuế, xử lý chậm nộp thuế, khoanh nợ thuế… tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội tiếp thu, giải trình cụ thể.
THTK
(TBTCO) - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) vừa có phiên họp cho ý kiến thẩm tra sơ bộ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018. Đây là một trong những nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 33 tới.
hội thảo
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách, dự kiến xóa hơn 27.700 tỷ đồng nợ thuế. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp xóa nợ sẽ được kiểm soát chặt để đảm bảo công bằng, minh bạch.
ông nguyễn đức hải
(TBTCO) - Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ông Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới cho rằng, sửa đổi Luật Quản lý thuế vào thời điểm này rất phù hợp. Ông đề nghị nâng tầm chống chuyển giá bằng cách cụ thể hóa Nghị định số 20/2017/NĐ-CP vào trong dự án luật.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN, công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công được đẩy mạnh, có hiệu quả; công khai, minh bạch ngân sách có chuyển biến tích cực.
Ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách.
(TBTCVN) - Những yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt tại chỉ thị của Thủ tướng về chấn chỉnh kỷ luật ngân sách nhà nước (NSNN), cùng với mục tiêu giảm bội chi còn 3,6% GDP tại dự toán NSNN năm 2019 cho thấy Chính phủ đang rất quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra cho kế hoạch tài chính 5 năm.
BT
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế sau hơn 10 năm thực thi.
NĐH
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc cho phép sử dụng hơn 182.000 tỷ đồng vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn vốn ngân sách không cân đối được nên đề nghị chưa sử dụng dự phòng chung.
TV28
(TBTCO) - Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm đã đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Kỷ cương, kỷ luật NSNN được siết chặt. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao hơn mục tiêu.