Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban tài chính ngân sách
Ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách.
(TBTCVN) - Những yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt tại chỉ thị của Thủ tướng về chấn chỉnh kỷ luật ngân sách nhà nước (NSNN), cùng với mục tiêu giảm bội chi còn 3,6% GDP tại dự toán NSNN năm 2019 cho thấy Chính phủ đang rất quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra cho kế hoạch tài chính 5 năm.
BT
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế sau hơn 10 năm thực thi.
NĐH
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc cho phép sử dụng hơn 182.000 tỷ đồng vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn vốn ngân sách không cân đối được nên đề nghị chưa sử dụng dự phòng chung.
TV28
(TBTCO) - Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm đã đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Kỷ cương, kỷ luật NSNN được siết chặt. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao hơn mục tiêu.
NĐH
(TBTCO) - Trong hai năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm chậm, áp lực cân đối nguồn vốn là rất lớn, nên khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn sang giai đoạn sau.
UBTCNS
(TBTCO) - Góp ý cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đa số ý kiến ủng hộ việc cho phép các đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ, siêu nhỏ và cho đây là điểm đột phá, tích cực, góp phần tháo bỏ điều kiện kinh doanh, hỗ trợ DN vừa và nhỏ.
Cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu để đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán.
(TBTCVN) - Không phải đến bây giờ vấn đề thắt chặt chi tiêu ngân sách mới được đặt ra, mà nhiều năm nay Bộ Tài chính đã không ngừng đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước (NSNN) hướng tới hiệu quả, bền vững.
NĐH
(TBTCO) - Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) đánh giá, việc giữ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 thấp hơn dự toán và giảm mức vay của NSNN 9.749 tỷ đồng đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong quản lý, điều hành.
Thuế tài sản là để điều chỉnh hành vi, chống bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận nhà ở.
(TBTCVN) - Dự án Luật Thuế tài sản đề xuất áp thuế đối với một số tài sản như nhà đất vừa được đưa ra lấy ý kiến đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như các chuyên gia.