Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban tài chính ngân sách
Nguồn tiết kiệm trong chi thường xuyên được dành chi tăng lương và chi cho an sinh xã hội.
(TBTCVN) - Qua thực tế cho thấy, ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa trong chi tiêu thường xuyên.
TV
(TBTCO) - Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) cho rằng, phải làm rõ lý do số vốn nước ngoài thuộc dự toán năm 2019 là 7.873,844 tỷ đồng vẫn chưa được giao kế hoạch vốn. Đến 31/12/2019, số vốn còn lại chưa giao kế hoạch cho các dự án sẽ phải hủy dự toán.
Thu ngân sách cả năm ước vượt 46 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với dự toán.
(TBTCVN) - Tình hình ngân sách đã có những bước chuyển tích cực, đáng khích lệ.
ĐTD
(TBTCO) - Liên quan đến đề xuất về cải cách tiền lương, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, đồng thời đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn việc thực hiện cơ chế tự chủ để giảm chi thường xuyên.
NĐH
(TBTCO) - Cần thiết phải có nghị quyết của Quốc hội để xử lý số tiền nợ đọng thuế của những người không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN), chấm dứt tình trạng nợ thuế tăng ảo, tạo gánh nặng cho cơ quan quản lý; đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc trong việc xử lý nợ đọng thuế lâu nay.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: PV
(TBTCVN) - Theo nhiều chuyên gia, việc cải thiện mức độ công khai ngân sách nhà nước (NSNN) của các bộ, cơ quan Trung ương giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với việc quản lý và công khai NSNN.
KHĐT
(TBTCO) - Chính phủ đề nghị phân bổ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng trong bối cảnh vốn NSTW ước tính thiếu hụt hơn 155 nghìn tỷ đồng (cho cả giai đoạn) thì việc cân đối vốn để bố trí là rất khó khăn, thiếu khả thi.
NĐH
(TBTCO) - Sáng 28/5, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Sau nhiều lần thảo luận, đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung quan trọng của dự thảo, trong đó, nhiều ý kiến ủng hộ giữ nguyên các quy định như luật hiện hành.
NĐH
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Thanh tra nhà nước (TTNN) trong quản lý thuế.