Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Cơ cấu thu thay đổi căn bản, trong đó thu nội địa đạt 82%, gần mục tiêu 84 – 85%.
(TBTCVN) - Sáng 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về các báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), kế hoạch tài chính (KHTC) quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Chính phủ luôn bám sát thực tiễn, đối thoại và xúc tiến đầu tư ở các địa phương.
(TBTCVN) - Tại phiên họp thứ 28 diễn ra từ 15 đến 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành gần một ngày (15/10) để xem xét, thảo luận về các báo cáo đánh giá giữa kỳ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018, dự kiến năm 2019 và về kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
NĐH
(TBTCO) - Trong hai năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm chậm, áp lực cân đối nguồn vốn là rất lớn, nên khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn sang giai đoạn sau.
NCD
(TBTCO) - Trong 22 nhóm chỉ tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành; 8 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và 5 chỉ tiêu cần giải pháp thúc đẩy để hoàn thành. Như vậy, tới thời điểm hiện nay, có 73% số mục tiêu đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành.
UBTV
(TBTCO) - Dự báo triển vọng GDP năm 2018 có thể tăng cao hơn 6,7%. Nếu đạt mức tăng trưởng GDP là 6,7% thì GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 2.540 USD/người, tăng thêm 155 USD so với năm 2017, tăng thêm 325 USD so với năm đầu nhiệm kỳ của Quốc hội(2016).
TV
(TBTCO) - Sáng 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp thứ 28, dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến về một loạt các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, về việc phê chuẩn CPTPP...
usaid
(TBTCVN) - Trong tháng 9/2018, ngành Tài chính tiếp tục có những hoạt động đổi mới, cải cách, tái cơ cấu hướng tới phục vụ tốt hơn nữa đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật nhất trong tháng, do TBTCVN lựa chọn.
Các công trình sử dụng vốn ODA đã góp phần tăng trưởng kinh tế
(TBTCVN) - Trong giai đoạn 2011 - 2016, Việt Nam đã vay vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt 32,296 tỷ USD, chiếm 37,6% tổng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của nguồn vốn này trong phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Xăng dầu là mặt hàng có thể sử dụng biện pháp bình ổn để hạn chế tác động
(TBTCVN) - Từ 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với một số mặt hàng sẽ được điều chỉnh tăng, trong đó có các mặt hàng xăng dầu.