Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
gạo dự trữ
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.
VHT
(TBTCO) - Sáng 22/12, tiếp tục phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.
gạo dữ trữ
(TBTCO) - Tại phiên họp ngày 11/12, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với việc bổ sung kinh phí 460 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia và 158 tỷ đồng mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia.
UB
(TBTCO) - Sáng 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 29. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến chương trình làm việc năm 2019.
qh
(TBTCO) - Tại phiên họp sáng ngày 16/10, đánh giá về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ đã có nhiều cố gắng, bám rất sát Nghị quyết 25 của Quốc hội, thực hiện tốt các mục tiêu tổng quát và cụ thể.
Cơ cấu thu thay đổi căn bản, trong đó thu nội địa đạt 82%, gần mục tiêu 84 – 85%.
(TBTCVN) - Sáng 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về các báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), kế hoạch tài chính (KHTC) quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Chính phủ luôn bám sát thực tiễn, đối thoại và xúc tiến đầu tư ở các địa phương.
(TBTCVN) - Tại phiên họp thứ 28 diễn ra từ 15 đến 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành gần một ngày (15/10) để xem xét, thảo luận về các báo cáo đánh giá giữa kỳ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018, dự kiến năm 2019 và về kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
NĐH
(TBTCO) - Trong hai năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH), do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm chậm, áp lực cân đối nguồn vốn là rất lớn, nên khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn sang giai đoạn sau.
NCD
(TBTCO) - Trong 22 nhóm chỉ tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành; 8 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và 5 chỉ tiêu cần giải pháp thúc đẩy để hoàn thành. Như vậy, tới thời điểm hiện nay, có 73% số mục tiêu đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành.