Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
CD
(TBTCO) - Dự án Luật Quy hoạch khi được cho ý kiến tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/1 vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất của các bộ, ngành.
TV6
(TBTCO) - Sáng 10/1, tại phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).
KN
(TBTCO) - Sáng 22/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Theo kế hoạch này, Chính phủ đề nghị bổ sung hơn 7.154 tỷ đồng vốn vay nước ngoài năm 2016.
Trong bối cảnh hội nhập, nhiều khoản thu ngân sách giảm sút
(TBTCVN) - Chiều 20/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
TV
(TBTCO) - Ngày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp thứ 5, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 19 đến 22/12.
ĐTD
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành dự kiến bố trí tổng chi đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng chỉ là định hướng, vì còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu NSNN hàng năm, mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng năm.
UBTVQH
(TBTCO) - Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào ngày 3/10. Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 4 sẽ diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 3 đến 6/10/2016 và đợt 2 vào ngày 17/10/2016.
BT
(TBTCO) - UBTVQH nhất trí với đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức từ 2017 đến hết năm 2020, trừ trường hợp tổ chức không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.
VAMC
(TBTCO) - Góp ý hoàn thiện dự án Luật Đấu giá tài sản trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 10, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị bỏ nội dung quy định xử lý nợ xấu với VAMC, bổ sung quy định về đấu giá chứng khoán…