Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
(TBTCVN) - Báo cáo về tình hình nợ công của Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội cho thấy, dự kiến đến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 62,6% GDP, nợ chính phủ khoảng 51,8% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2% GDP.
VHT
(TBTCO) - Sáng 18/9, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch. Hai vấn đề được bàn luận nhiều tại phiên họp là việc phải sửa đổi hàng chục luật liên quan ra sao và tính nhất quán trong quy hoạch tổng thể quốc gia.
Nhiều công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn vay
(TBTCVN) - Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) một lần nữa yêu cầu hoàn thiện dự án Luật theo hướng quy định rõ Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính về quản lý nợ công.
TVQH
(TBTCO) - Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ khai mạc sáng ngày 11/9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Quản lý nợ công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường…
TV
(TBTCO) - Những bức xúc của người dân tại một số trạm thu phí BOT giao thông là vấn đề được đề cập nhiều trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 15/8 thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
BT
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, có 20 tổ chức tín dụng đã cấp tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông với tổng hạn mức 163.097 tỷ đồng, chiếm 1,58% tín dụng của nền kinh tế. Vốn tín dụng chiếm đa số trong số vốn để thực hiện các dự án BOT, BT giao thông.
TV13
(TBTCO) - Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 13. Phiên họp sẽ kéo dài trong 7 ngày làm việc, từ ngày 10/8 đến ngày 18/8, trong đó, sáng 16/8 UBTVQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng.
TV
(TBTCO) - Nội dung chính của Nghị định thư 7 gồm 12 Điều và 02 Phụ lục về hàng hóa cấm/ hạn chế quá cảnh và Phụ lục kỹ thuật. Đây là các cam kết, quy định cải cách về mặt phương thức và hình thức quản lý đối với các giao dịch quá cảnh.
TVQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.