Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa V100
(TBTCVN) - Năm 2013, ngành Thuế đã “cán đích” với niềm tin thắng lợi. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà đã đạt được “thắng lợi kép”, với giải pháp đặc biệt là “giảm thuế để tăng thu”.