Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa va chạm máy bay tại Trung Quốc
Vietnam airline
(TBTCO) - Kết quả điều tra sơ bộ của Vietnam Airlines (VNA) và nhận định ban đầu của Cục Hàng không Trung Quốc cho thấy có thể là do vấn đề liên lạc giữa tổ bay và đài kiểm soát không lưu.