Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vắc xin tai xanh
chan nuoi
(TBTCO) - Đây là số tiền mà ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2013 của Nam Định, theo công văn số 12385/BTC-NSNN vừa được Bộ Tài chính ban hành.