Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VACI 2014
tham nhung
(TBTCO) - Theo Ban tổ chức Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014), mỗi đề án đạt giải sẽ nhận được khoản tài trợ theo đề xuất của chủ đề án, tối đa là 300 triệu đồng để triển khai và thực hiện. Tổng giá trị giải thưởng được trao năm nay là 5,5 tỷ đồng.
Thanh tra
(TBTCO) - Đây là nhận định của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tại buổi họp báo công bố tổ chức Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”.