Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VAFF
thucphamchucnang
(TBTCO) - Thị trường thực phẩm chức năng ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.Tuy nhiên còn nhiều vấn đề khó kiểm soát về chất lượng và giá cả . Ngày hội Thực phẩm chức năng Quốc tế tại Việt Nam 2013 diễn ra 27-29/9/2013 vừa là hội chợ và vừa là diễn đàn để nhìn nhận lại thị trường này.