Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vai trò
Kim Thuý
(TBTCO) - Phát biểu tại phiên họp ngày 22/5, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) đã nêu ra một số vấn đề về thu - chi ngân sách mà thời gian qua chưa được hiểu đúng như về minh bạch ngân sách, tỷ lệ đóng góp của các thành phố lớn, hay tỷ lệ chi cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp...
t
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, cần phải nâng cao vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về du lịch trong giai đoạn hội nhập hiện nay, tại hội thảo quốc tế về “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch”.
phòng chống tham nhũng
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đóng góp vai trò ngày càng lớn trong phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm minh, đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm.
thư ký công ty
(TBTCO) - Thông lệ tốt trên thế giới cho thấy, những công ty lớn đều bổ nhiệm chức danh thư ký công ty và coi đây là vị trí quan trọng. Thư ký công ty đóng góp không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, do vậy, doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa vai trò vị trí này.
so
(TBTCVN) - Kinh tế số (KTS) có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
trần văn vinh
(TBTCO) - Với thông điệp “Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng 4.0”, ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay nhấn mạnh về tốc độ thay đổi nhanh chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại những cơ hội, nhưng cũng chứa đựng những thách thức riêng.
TCHQ
(TBTCO) - Ngày 6/12, Vietcombank đã ký kết thỏa thuận chiến lược với Tập đoàn Lazada với vai trò là ngân hàng thanh toán và chuyển tiền đi nước ngoài thanh toán cho nhà bán hàng xuyên biên giới của Lazada.
HTX Đức
(TBTCO) -Theo đánh giá của ông Ulrich Werner, đại diện Liên đoàn Hợp tác xã (HTX) Raiffeisen CHLB Đức (DGRV), HTX Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, chỉ có 45% HTX ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả.
agribank
(TBTCO) - Sau hơn 3 năm tái cơ cấu với trọng tâm giải quyết nợ xấu, công cuộc xử lý nợ xấu của Agribank còn gặp nhiều trở ngại như nhiều con nợ chây ì, thiếu hợp tác, tìm cách tẩu tán tài sản; các tòa dân sự quá tải; thủ tục phức tạp,… khiến việc này còn bị kéo dài.