Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản
Bộ Tài chính triển khai 9 nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 01 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ.
ts huy
(TBTCO) - Theo Thông tư số 29/2020/TT-BYT, Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản và bãi bỏ 1 phần 2 văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế; sửa đổi một số điều của 11 Thông tư, giúp doanh nghiệp giảm 2,4 triệu ngày công và 625 tỷ đồng mỗi năm.
hai quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc 122/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
tờ khai nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đặc biệt lưu ý và chỉ đạo các cục hải quan các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu (là các mặt hàng có nhu cầu gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán).
VBQP
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
QĐ 134
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
hai quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc về việc lùi thời gian thực hiện hướng dẫn khai báo thông tin số vận đơn tại văn bản 7380/TCHQ-GSQL (ban hành trước đó) để hoàn thiện hệ thống giám sát hải quan tự động.
quyen góp
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.
TT
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 363/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (ngày 19/10/2020).