Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản quy phạm pháp luật
Hoàng Thanh Tùng
(TBTCO) - Sáng 18/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL). Luật này được cho là sẽ khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo ngay từ khâu xây dựng văn bản.
văn bản hết hiệu lực
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực tài chính năm 2020, nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp.
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 16 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính.
NVK
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 21/11, đa số các đại biểu không đồng tình với phương án thay đổi cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý luật, pháp lệnh như đề xuất của cơ quan soạn thảo.
khám bệnh
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BYT bãi bỏ 67 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay hoặc đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác.
văn bản pháp luật mới
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 190/QĐ-BTC công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính từ năm 2014 - 2018.
chính sách
(TBTCO) - Tình trạng nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, thậm chí theo kiểu “trên trời” sẽ tạo ra những rủi ro rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp (DN), đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh chung của quốc gia.
vụ pháp chế (bộ tài chính) tổng kết
(TBTCO) - Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), ngày 9/1/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dự và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2018.
Hà Nội
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội, yêu cầu các bộ phải hoàn thành vào tháng 12/2018.