Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 172/VPCP-KGVX ngày 23/1/2015 của Văn phòng Chính phủ.
vtc sát nhập vov
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thực hiện việc bàn giao nguyên trạng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức và hoạt động.