Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 2079/TCT – TTHT
cơ quan thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 2079/TCT – TTHT yêu cầu cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế.