Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 6726/TCHQ-TXNK
Bố trí thêm nhân lực, thông quan nhanh hàng hóa của doanh nghiệp
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan Hà Tĩnh bố trí thêm người để làm thủ tục và giám sát hàng hóa, kể cả làm thêm giờ, đảm bảo thông quan nhanh, không để ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp tại cảng Vũng Áng.