Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ
btxh
(TBTCO) - Đây là tổng số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng cho các địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.