Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản số 9132/UBND-XDGT
thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9132/UBND-XDGT yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.