Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Văn hóa công sở là phải phục vụ nhân dân tốt hơn
tt
(TBTCO) - Sáng nay, 26/2, chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh ý nghĩa của phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong năm “bứt phá” 2019.