Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn hóa doanh nghiệp
mr loc
(TBTCO) - Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kinh doanh liêm chính đang là một yêu cầu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp (DN). Thực hiện liêm chính DN sẽ góp phần đẩy lùi tham nhũng.
van hoa DN
(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập, muốn tồn tại bền vững doanh nghiệp phải xây dựng bản sắc và văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Bởi khi DN ngoại đầu tư vào Việt Nam sẽ mang theo văn hóa của họ và nếu lơ là, DN Việt sẽ mất đi bản sắc cũng như lợi thế cạnh tranh ngay tại “sân nhà”.
VHDN
(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập và khả năng cạnh tranh.
doanh
(TBTCO) - Thương hiệu là giá trị cốt lõi, tạo nên linh hồn của thương hiệu và sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu nghĩa là tạo dựng một hình ảnh ra bên ngoài doanh nghiệp, nhưng thương hiệu không chỉ đơn giản là cách đặt tên hay biểu trưng logo.
dd
(TBTCO) - Phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập và khả năng cạnh tranh.
văn hóa doanh nghiệp
(TBTCO) - Văn hóa doanh nghiệp (DN) là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của DN, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
vh
(TBTCO) - Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức “Diễn đàn văn hóa doanh nghiệp (DN) kiểm toán Việt Nam” cho các Hội viên khu vực phía Bắc.
van hoa dn
(TBTCO) - Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Nguyên tắc cơ bản của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chính là liêm chính, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy và trách nhiệm môi trường.
dn
(TBTCO) - Vào ngày 7/11 tới, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp sẽ tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.