Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn hóa kinh doanh
van hoa dn
(TBTCO) - Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Nguyên tắc cơ bản của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chính là liêm chính, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy và trách nhiệm môi trường.
Yangon
(TBTCO) - Myanmar vài năm gần đây nổi lên như một “mỏ vàng” cuối cùng ở châu Á. Tuy nhiên để khai thác thành công mỏ vàng này, nhà đầu tư không chỉ cần thế mạnh kinh doanh mà còn phải hiểu rõ văn hóa kinh doanh cũng như văn hóa tiêu dùng đặc trưng của thị trường mới mẻ này.