Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vẫn 'nằm im'
cuoc van tai xang dau
(TBTCO) - Sau 1 tuần giảm giá xăng đầu, giá cả trên thị trường không vì thế mà giảm theo. Điều này trái ngược hẳn với tình trạng giá hàng hoá thường "tát nước theo mưa", tăng giá mỗi khi xăng dầu tăng giá.