Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn phòng đăng ký đất đai
văn phòng đăng ký đất đai
(TBTCO) - Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2015, theo đó, để văn phòng hoạt động hiệu quả, ngày 27/4, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan.