Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vận tải khách
đà nẵng
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động vận tải chở khách đi/đến thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, không được dừng, đỗ tại thành phố Đà Nẵng để đón, trả khách; không hạn chế khai thác đối với các chuyến không vận chuyển hành khách.
xe khách
(TBTCO) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách đi/đến Đà Nẵng trong 15 ngày, kể từ ngày 28/7.