Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vạn thợ mỏ Quảng Ninh phải tạm nghỉ việc
mưa lũ
(TBTCO) - Chiều 4/8, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết, mưa lũ đã khiến các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn tại Quảng Ninh đều bị ảnh hưởng và thiệt hại. Tất cả các mỏ lộ thiên, hầm lò đều ngừng sản xuất, hơn 3 vạn thợ mỏ hiện đang tạm nghỉ việc.