Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vang khánh vọng
TIENBIETDAITUONG
(TBTCO) - Những vần thơ như chắt đọng cả tấm lòng với vị Đại tướng của nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ của nhà thơ Đường - Trương Đức Thọ ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh mà ông đã viết trong thời khắc tiễn biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hòa mình vào đất mẹ, về với cõi vĩnh hằng.