Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vào diện kiểm soát
ogc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã Ck OGC) vừa công bố thông tin về việc nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
dia
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo quyết định đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (mã Ck KAC) vào diện kiểm soát đặc biệt.
pn
(TBTCO) - Ngày 29/3, Sở GDCK Tp. HCM có thông báo về việc cổ phiếu PNC của Cty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Mã CkPNC) có khả năng bị rơi vào diện kiểm soát do lợi nhuận âm.
vi
(TBTCO) - Ngày 22/2, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc cổ phiếu VNA của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Mã CkVNA) có khả năng bị rơi vào diện kiểm soát do lợi nhuận âm.
nari
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về Quyết định đưa cổ phiếu KSS của CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 11/6/2015.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần COMA18 (mã Ck CIG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/3/2015.
hh
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Hữu Liên Á Châu (Mã Ck HLA) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/03/2014 là âm 463,22 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp.
pid
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Trang trí Nội thất Dầu khí (mã Ck PID) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.
max
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Khai khoáng và Cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh (mã Ck MAX) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.