Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vật liệu chưa được cấp phép
Đà Nẵng - Quảng Ngãi
(TBTCO) - Nhà thầu thi công phải sử dụng các nguồn vật liệu đã được cấp phép, nghiêm cấm sử dụng các nguồn vật liệu chưa được cấp phép, không có nguồn gốc rõ ràng để thi công các gói thầu của Dự án đường cao tốc Đà Năng - Quảng Ngãi.