Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay nợ
nh
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Bội chi, vay nợ công
(TBTCVN) - Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành, đảm bảo năm 2019 - 2020 bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục giảm,giữ mức bội chi ngân sách bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3,8 - 3,9% GDP, thấp hơn mục tiêu của Quốc hộị đặt ra.
Nợ công đang được kiểm soát chặt chẽ
(TBTCO) - Ngày 7/6/2019, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình nợ công và các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo nợ công an toàn, bền vững.
no cong
(TBTCO) - Nợ công toàn cầu sẽ tăng lên mức 50 nghìn tỷ USD trong năm nay. Đây là dự báo do Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global đưa ra ngày 21/2 khi tình trạng vay của các chính phủ gia tăng mạnh mẽ.
Ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ khi đi vay nợ nước ngoài.
(TBTCVN) - Từ đầu năm 2019, Việt Nam sẽ không còn được vay ưu đãi từ các định chế tài chính nước ngoài, chỉ còn các khoản vay với điều kiện thị trường, lãi suất thả nổi, thời hạn vay không dài, vì vậy, ngay từ khâu đàm phán vay sẽ phải kiểm soát chặt chẽ.
vay nợ
(TBTCO) - Trong báo cáo gửi tới Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2017 nằm trong hạn mức phát hành do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 23.857 tỷ đồng.
đầu tư phát triển
(TBTCO) - Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị nâng mức dư nợ vay của ngân sách các tỉnh miền núi, biên giới từ 20% lên trên 50% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.
nợ công
(TBTCO) - Theo ước tính của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4/2018 vào khoảng 55,9%; nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh chính phủ so với GDP khoảng 7,9% (hạ 1,1% so với thời điểm 31/12/2017); nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.
vay no
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.