Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay nợ trong nước
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Nhờ tích lũy được lượng ngân quỹ dự trữ đáng kể, do quản lý tài khóa cẩn trọng trước khủng hoảng, Việt Nam có thể ứng phó tức thì với khó khăn tài chính do đại dịch gây ra cả ở cấp trung ương và địa phương mà không phải tăng vay nợ trong nước hay nước ngoài.