Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay nước ngoài
Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công khai, tính đến 15/10/2019, giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
công khai số chi giải ngân xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công khai, tính đến 15/10/2019, giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
giai ngan
(TBTCVN) - Như tin đã đưa, từ ngày 16/10/2019 đến hết năm 2019, Bộ Tài chính sẽ công bố số liệu giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên website của Bộ Tài chính, với tần suất 15 ngày/lần.
công khai giải ngân vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Từ ngày 15/10/2019, Bộ Tài chính công bố số liệu giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên website của Bộ Tài chính (địa chỉ http//mof.gov.vn); tần suất 15 ngày; nêu 3 bộ, ngành và 10 địa phương có tỉ lệ giải ngân chậm nhất trong kỳ.
MTD
(TBTCO) - Thường xuyên giám sát hạn mức vay ODA và vay ưu đãi cho đầu tư, kịp thời đánh giá những rủi ro có thể ảnh hưởng đến cân đối ngân sách… là một trong những giải pháp được Chính phủ tập trung triển khai để quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay nước ngoài.
ĐXT
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi khoản vốn vay nước ngoài 5.338 tỷ đồng đã giao cho 4 dự án đường cao tốc của VEC không đúng các nghị quyết, xử lý dứt điểm việc chuyển đổi 4 dự án của VEC từ hình thức cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp.
hội nghị oda
(TBTCO) - Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, để thúc đẩy giải ngân số vốn hơn 16 tỷ USD vốn cam kết chưa giải ngân của nguồn vốn ODA từ 6 ngân hàng phát triển, thời gian tới cần cải tiến quy trình thủ tục đẩy nhanh giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi.
vay nợ
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần chủ động nguồn lực tài chính, nghiên cứu vay vốn theo phương thức tự vay, tự trả trên thị trường trong nước hoặc quốc tế, không có bảo lãnh chính phủ để đảm bảo cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỷ trọng nợ vay nước ngoài.
Tăng cường kiểm tra các dự án sử dụng vốn vay
(TBTCO) - Ngày 17/5/2019, tại Quảng Ninh, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát việc quản lý các dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại các cơ quan cho vay lại.