Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay xây
vay_xay_nha
(TBTCVN) - Đã gần 6 tháng kể từ khi Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hỗ trợ vay xây, sửa chữa nhà (XSCN) ở từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay số khách hàng “chạm” được đến gói vay này còn rất khiêm tốn.