Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VDPF 2013
(TBTCO) - Phát biểu với các nhà tài trợ tại Diễn đàn Quan hệ đối tác Phát triển VDPF 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, năm 2014 – 2015 Việt Nam tiếp tục kiên trì đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, Thủ tướng cũng chia sẻ về các kế hoạch mục tiêu điều hành của Chính phủ trong những năm tới.
VDPF 2013
(TBTCO) - Diễn đàn VDPF sẽ không có nội dung thảo luận và cam kết vốn ODA như các hội nghị CG trước đây. Nội dung này sẽ được thực hiện tại các diễn đàn đối thoại song phương, hoặc các diễn đàn khác giữa Chính phủ và các đối tác phát triển.