Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Veerathai Santiprabhob
tt
(TBTCO) - Sáng nay, 5/8, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai Santiprabhob, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng hợp tác với Ngân hàng Trung ương Thái Lan trên lĩnh vực thanh toán điện tử.