Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VEPR
Luật Thuế tài sản được kỳ vọng việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn.
(TBTCVN) - Thuế tài sản tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi mới đây, tại hội thảo “Khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản ở Việt Nam” diễn ra ngày 12/12, nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết phải có chính sách thuế với tài sản.
VEPR
(TBTCO) - Năm 2018, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt mức 6,8%. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nền kinh tế còn rất bất định. Nhưng, cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chính là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy cải cách.
TT
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 23/7 đã điều chỉnh tăng mạnh giá bán USD sau 20 ngày duy trì giá bán USD thấp. Ngay sau động thái này của NHNN, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng giá bán USD.
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến (đứng) - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính
(TBTCVN) - Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu về đánh giá tác động của việc tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nền kinh tế, cũng như phúc lợi hộ gia đình, do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức sáng 28/6, tại Hà Nội.
VEPR
(TBTCO) - Hệ thống thuế của Việt Nam đang gánh nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, từ thu hút đầu tư đến an sinh xã hội, mà đến nay cần phải đánh giá lại để làm rõ những chính sách ưu đãi hiệu quả ra sao.
dn
(TBTCVN) - Khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bộ phận cấu thành nền kinh tế và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
VEPR
(TBTCO) - VEPR cho rằng tăng trưởng cả năm 2018 có thể đạt 6,83%, cao hơn mục tiêu 6,5 - 6,7% đề ra. Tuy nhiên, VEPR cũng cho rằng để đảm bảo cân đối thu chi, cần cải thiện nguồn thu thông qua tăng hiệu quả hành thu, duy trì nỗ lực kiểm soát tiêu ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên.
vepr
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2004 - 2015, năng suất lao động của Việt Nam tăng đáng kể với mức tăng trung bình đạt 4,4%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân của lương (5,8%) lại vượt tốc độ tăng năng suất lao động. Điều này làm làm gia tăng mối lo ngại về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
VEPR
(TBTCO) - Quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% là hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, cách thức đạt mục tiêu tăng trưởng này cần phải xem xét, chú trọng vào việc cải cách hơn là các giải pháp ngắn hạn, tình thế.