Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VHL
gg
(TBTCO) - UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 7 triệu cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (mã Ck VHL).
VHL
(TBTCO) - Từ 10/9, cổ phiếu của CTCP Viglacera Hạ Long (MCK VHL) đã chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo, do lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2013 của công ty đạt giá trị dương.
(TBTCO) - Nghị quyết ĐHCĐ bất thường của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL) đã thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.