Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vì một môi trường không rác
gg
(TBTCO) - Theo thống kế, tổn thất do ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hiện lên tới 5,5% GDP, đồng thời mỗi năm thiệt hại 780 triệu USD vào các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.