Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm hành chính
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.
nhà đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.
tre em
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, việc công bố, tiết lộ thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi chưa được cha mẹ hoặc chính trẻ em đồng ý có thể bị phạt tối đa 15 triệu đồng.
KBNN Hà Giang
(TBTCO) - Để thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang đã xây dựng phần mềm giao nhận hồ sơ kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước (NSNN) và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc.
Gỗ từ Camaroon
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đề xuất lập biên bản xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Cameroon vi phạm quy định kiểm dịch thực vật. Đồng thời, bộ cho phép tiến hành kiểm dịch thực vật chặt chẽ các lô gỗ không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ và hiện đang lưu giữ ở cảng.
Hải quan hải phòng
(TBTCO) - Ngày 20/8, Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ, Hải quan Hải Phòng cho biết, đang tiến hành các bước xử lý 3 trường hợp doanh nghiệp khai báo hàng hóa sai chủng loại, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Kiểm tra sau thông quan
(TBTCO) - Hết tháng 7/2018, ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.672 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.442 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017, đã thực thu vào NSNN 1.298,7 tỷ đồng, đạt 58% chỉ tiêu năm 2018, tăng 50% (so với cùng kỳ năm 2017).
xử phạt hành chính trong lĩnh vực kho bạc
(TBTCO) - Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và đã xử phạt 22 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc.
Chứng khoán
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thực hiện 18 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 520 triệu đồng.