Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm kê khai giá
niêm yết giá
(TBTCO) - Hai DN bị phạt do kê khai giá sai so với mẫu, không kê khai giá một số mặt hàng đang kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra còn có 6 DN bị phạt cảnh cáo do kê khai giá sai, không niêm yết giá và niêm yết giá không đúng quy định.