Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm thuế
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 2.242 doanh nghiệp (DN), phát hiện nhiều sai phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 486,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm lỗ 1.635,1 tỷ đồng.
a minh
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) theo kế hoạch được giao trong năm 2020, trong đó đặt mục tiêu đảm bảo thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng quy trình.
a tuyen
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 19.664 doanh nghiệp (DN), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm, đã ra quyết định truy thu và phạt lên đến 7.668 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 531 tỷ đồng, giảm lỗ 14.489 tỷ đồng.
ke khai thue
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra 17.980 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định xử phạt, truy thu thuế hơn 3.585 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 452,2 tỷ đồng; giảm lỗ 12.309 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Sau khi kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch tại 14.031 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm với số thuế truy thu và phạt 2.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 331,7 tỷ đồng; giảm lỗ 9.741,3 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng doanh nghiệp bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, thanh tra trong 6 tháng đầu năm nay nhiều hơn nhưng mức xử phạt và truy thu lại giảm đáng kể.
thuế tphcm
(TBTCO) - Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 7.774 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 1.201 tỷ đồng nộp lại cho ngân sách nhà nước (NSNN).
qq
(TBTCO) - DQC bị xử lý vi phạm về thuế năm 2015, 2016 và năm 2017 và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền 37,93 tỷ đồng.