Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm thuế
a tuyen
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 19.664 doanh nghiệp (DN), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm, đã ra quyết định truy thu và phạt lên đến 7.668 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 531 tỷ đồng, giảm lỗ 14.489 tỷ đồng.
ke khai thue
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra 17.980 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định xử phạt, truy thu thuế hơn 3.585 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 452,2 tỷ đồng; giảm lỗ 12.309 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Sau khi kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch tại 14.031 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm với số thuế truy thu và phạt 2.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 331,7 tỷ đồng; giảm lỗ 9.741,3 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng doanh nghiệp bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, thanh tra trong 6 tháng đầu năm nay nhiều hơn nhưng mức xử phạt và truy thu lại giảm đáng kể.
thuế tphcm
(TBTCO) - Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 7.774 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 1.201 tỷ đồng nộp lại cho ngân sách nhà nước (NSNN).
qq
(TBTCO) - DQC bị xử lý vi phạm về thuế năm 2015, 2016 và năm 2017 và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền 37,93 tỷ đồng.
a tu phong
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, công tác thanh tra, kiểm tra, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8, đã phát hiện nhiều vi phạm, với tổng số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 395 tỷ đồng; giảm lỗ 9.789 tỷ đồng.
nop thue
(TBTCO) - Sau 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt và truy thu thuế, nếu Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim (Điện máy Nguyễn Kim) không chấp hành thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ ra quyết định cưỡng chế để đảm bảo thu đủ số tiền thuế về cho ngân sách nhà nước (NSNN).