Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm tốc độ
tốc độ
(TBTCO) - Trong tháng 3/2017, cả nước có tổng số hơn 6,5 triệu lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,06 lần/1.000km, giảm 43,3% so với tháng 2/2017 và giảm 21,67% so với cùng kỳ năm 2016.
Hộp đen
(TBTCO) - Các Sở Giao thông vận tải địa phương đã xử lý vi phạm đối với 1.899 phương tiện thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trong hai tháng đầu năm 2017.
Hộp đen
(TBTCO) - 10 tháng của năm 2016, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) địa phương đã xử lý vi phạm đối với 8.311 phương tiện qua dữ liệu hộp đen, trong đó tthu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 7.083 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.218 xe.
Hộp đen
(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm đối với 4.025 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 3.335 xe; từ chối cấp phù hiệu là 690 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 6 đơn vị.
tốc độ
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành phố đã tiến hành xử phạt 596 xe ô tô vi phạm thông qua dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).
Hộp đen
(TBTCO) - Trong năm 2015, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành phố đã tiến hành xử phạt gần 5.698 xe thông qua dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).
Hộp đen
(TBTCO) - Tháng 11/2015 đã xử lý 342 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 328 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 4 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 10 xe), giảm hơn so với tháng 10/2015 là 322 xe.
độ
(TBTCO) - Tháng 10/2015 đã xử lý 568 phương tiện. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã xử lý vi phạm là 4.855 phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).
tốc độ
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới có báo cáo số 5354/TCĐBVN-VT gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT (hộp đen) tháng 9/2015.