Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vi phạm trên TTCK
vi phạm trên TTCK
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, công tác quản lý, giám sát trên TTCK trong năm 2016 được đẩy mạnh. Theo đó, UBCKNN đã ban hành 121 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 70 tổ chức và 51 cá nhân vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 11,4 tỷ đồng.
det minh khai
(TBTCO) - Ngày 25/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Dệt Minh Khai. (Địa chỉ Số 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
TTCK
(TBTCO) - Bổ sung thẩm quyền điều tra ban đầu cho cơ quan quản lý TTCK có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh, xử lý, phòng ngừa hành vi thao túng, nội gián, đáp ứng yêu cầu về tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích của NĐT và tăng lòng tin với TTCK.