Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vị trí việc làm
công chức hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện bộ đề phục vụ công tác đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm (VTVL) năm 2019 đối với 5 lĩnh vực nghiệp vụ chính giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro.
Đánh giá năng lực hải quan
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm (VTVL), tại 28/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, phục vụ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa.
phó thủ tướng huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
đánh giá năng lực công chức
(TBTCO) - Ngày 11/1, hơn 430 công chức hải quan đang công tác tại 6 cục, vụ trực thuộc Tổng cục Hải quan đã bước vào cuộc thi đánh giá năng lực căn cứ theo vị trí việc làm...
hải quan hà nội
(TBTCO) - Trong 3 ngày 4 đến 6/1/2019, Cục Hải quan Hà Nội tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực cán bộ công chức (CBCC) nhằm thực hiện kế hoạch của ngành Hải quan đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Các đơn vị sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác thực hiện tự chủ được tự quyết định đề án vị trí việc làm (trong đó quyết định vị trí việc làm) và số lượng người làm việc của đơn vị.