Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VICEM
halong
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.700 tỷ đồng, bằng 162,3% so với cùng kỳ, nộp ngân sách 1.300 tỷ đồng, bằng 127,5% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân người lao động đạt 13 triệu đồng/người/tháng…
VICEM
(TBTCO) - Năm 2019 VICEM phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 31 triệu tấn xi măng và clinker, trong đó sản lượng xi măng đạt 26,8 triệu tấn, tăng trưởng 10% so với năm 2018, doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.200 tỷ đồng.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, so với tháng 4 vừa qua, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 5/2017 đạt khoảng 6,4 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành ước đạt khoảng 5,9 triệu tấn, tăng 0,1 triệu tấn.
vtv
VTV bán 2 tàu biển15:31 | 24/09/2016
(TBTCO) - CtyCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng (mã Ck VTV) thông qua chủ trương bán hai con tàu biển là tàu Comatce Star và tàu Comatce Sun trước khi hai con tàu này được đưa lên bờ sửa chữa.
Hà Nam
(TBTCO) - Tỉnh Hà Nam vừa xây dựng dự thảo Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 3/2016; đạt khoảng 4,5 triệu tấn (Vicem 1,6 triệu tấn), tăng khoảng 3,6 triệu tấn so với tháng 02/2016.
dxv
(TBTCO) - Sáng ngày 16/12, CtyCP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã CkDXV) phát đi thông báo ngưng hoạt động chi nhánh tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk trong 6 tháng kể từ ngày 1/1/2016 để sắp xếp lại tổ chức.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, nhu cầu xi măng giảm do đang mùa mưa bão, sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng 15 ngày đầu tháng 4/2015 tăng so với 15 ngày đầu tháng 3/2015.