Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa việc làm
dtn
(TBTCO) - Tỷ lệ doanh nghiệp (DN) có hợp tác với trường nghề chiếm rất thấp chưa đến 10%, thấp nhất ở khu vực DN ngoài nhà nước. Việc DN tham gia xây dựng tiêu chuẩn nghề, chuẩn đầu ra cũng còn rất hạn chế.
plan
(TBTCO) - Dự án nhằm mang đến cơ hội việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình đào tạo nghề có chất lượng và phù hợp với định hướng thị trường.
eps
(TBTCO) - Hội chợ là cơ hội để người đi lao động xuất khẩu về nước có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình.
vay người nghèo
(TBTCO) - Từ năm 2019, vốn ngân sách địa phương trích hàng năm bổ sung vốn cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lập dự toán theo quy định.
hoc nghe
(TBTCO) - Đại học không phải là con đường duy nhất. Giáo dục nghề nghiệp ngày càng mang lại sự lựa chọn đa dạng về nghề nghiệp, thông qua các kỹ năng nghề và kinh nghiệm thực tế có được.
nghe
(TBTCO) - Hơn 2.000 sinh viên trường nghề sẽ được đào tạo kỹ năng phát triển bản thân và sẵn sàng làm việc, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại cách mạng 4.0
thi tay nghe
(TBTCO) - Từ kỳ thi tay nghề quốc gia, nhiều nghề đào tạo mới được cấp phép, nhiều mô hình đổi mới phương pháp dạy và học cũng như các chương trình đào tạo tiêu chuẩn kỹ năng nghề đỉnh cao đã được giới thiệu.
kt
(TBTCO) - Đến năm 2030, 24 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu nếu những chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy một nền kinh tế xanh hơn được đưa vào thực hiện.
bo tbxh
(TBTCO) - Với mục đích định hướng tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp người dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị truyền thông về việc làm đối với các cơ quan báo chí.