Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa viện chiến lược và chính sách tài chính
Viện Chiến lược
(TBTCO) - Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Chủ nghĩa dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh”.
toàn cảnh
(TBTCO) - Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng và tác động không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn hoàn thành và vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2019 do Quốc hội đề ra, đây là tiền đề để hoàn thành kế hoạch năm cuối cùng của giai đoạn 2016-2020.
toàn cảnh
(TBTCO) - Để đảm bảo nguồn lực cho công tác trẻ em, thực hiện quyền trẻ em một cách có hiệu quả, cần xác định vấn đề ưu tiên cho trẻ em là một trong những yếu tố quan trọng trong lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm.
toàn cảnh
(TBTCO) - Việc xây dựng các báo cáo phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện các quyền của trẻ em gặp rất nhiều khó khăn, để khắc phục, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các bộ, ngành và cán bộ theo dõi trực tiếp việc thực hiện chính sách dành cho trẻ em.
Tăng cường ứng dụng công nghệ chung phục vụ quản lý tài chính ngân sách thống nhất
(TBTCO) - Ngày 20/6, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất trong ngành tài chính.
viện chiến lược và chính sách tài chính
(TBTCO) - Ngày 26/6, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.
khoa học và công nghệ
(TBTCO) - Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được bố trí tăng dần trong những năm gần đây, theo đó trong năm 2019, tổng chi sự nghiệp cho KH&CN đạt 12.825 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm 2016.
tài chính công
(TBTCO) - Quản lý tài chính công ở Việt Nam từ năm 2017 trở đi đòi hỏi chi tiêu công phải gắn liền với kết quả hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay chưa có số liệu chính xác về chi tiêu công cho trẻ em. Nguyên nhân do chưa có sự tách bạch chi ngân sách cho trẻ em với chi cho các hoạt động khác.
Viện chiến lược
(TBTCO) - Quy chế mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ của Bộ Tài chính quy định cụ thể, rõ ràng về quy trình đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn, giao nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức, cá nhân; quy trình kiểm tra, đánh giá, thanh lý hợp đồng KH&CN.