Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa viên chức
 khó khăn
(TBTCO) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
cong
(TBTCO) - Những hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức chuyên ngành hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 10.
vi phạm giao thong
(TBTCO) - Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 5/10/2017.
de an cong chuc vien chuc
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã.
xahoi
(TBTCO) - Từ ngày 15/10/2017, các quy định, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH.
doan cong tac
(TBTCO) - Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 21/10 quy định điều kiện cán bộ, công chức, viên chức được đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
thu tuc
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, bao gồm việc loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản và thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính.
tuyển dụng
(TBTCO) - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng viên chức không qua thi năm 2017.
c
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 6496/UBND-TH5 yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng.