Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa viên chức Bộ Y tế
thi tuyển công chức bo y te
(TBTCO) - Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế đã ký hợp đồng lao động làm việc chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao; tuyển dụng không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch…