Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viện Kế toán công chứng Anh Quốc và Xứ Wales (ICAEW)
thủy sản việt nam
(TBTCO) - Đây là đánh giá tại báo cáo về thực trạng các nền kinh tế Đông Nam Á, tập trung vào các nước Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam quý 3/2015 do Viện Kế toán công chứng Anh Quốc và Xứ Wales (ICAEW) khảo sát, công bố chiều ngày 11.9.2015.