Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viện Khoa học Kỹ thuật Điện LB Nga
plasma
(TBTCO) - Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/2, với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối, nhà khoa học người Việt Nam, Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Sỹ, Viện sĩ Thông tấn, đã được bầu là Viện sĩ Hàn lâm của Viện này.