Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viện KSND
bắt ma túy
(TBTCO) - Theo báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2016 của Viện KSND thành phố Hà Nội, năm 2016 cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố mới 6.335 vụ, Viện kiểm sát (VKS) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 9.706 bị can, tăng 219 vụ (3,58%), 139 bị can (1,49%) so với cùng kỳ.